Nasz komis zapewnia :

RACHUNEK VAT

NAJNIŻSZE CENY W REGIONIE

WYSOKĄ JAKOŚĆ ASORTYMENTU

Nasz Adres :

38 - 540  Zagórz

ul. Wolności 31

tel.   (0-13) 46 22 686

kom. 0 501 315 795

fax. (0-13) 46 22 151

gdorosz@op.pl